گروه مهندسی آتیس سازه

گروه فنی مهندسی آتیس سازه از سال ۱۳۹۳ تاسیس شده است و در پی آن با تلاش های فراوان از مدیریت گرفته تا تمام پرسنل توانسته ایم اعتماد مشتریان خود را جلب نموده و اینکه هدف آتیس سازه رضایت مشتری و کار با کیفیت بوده و خواهد بود که به لطف خداوند تا به امروز به آن دست پیدا کرده ایم و با استفاده از نیروی جوان و با تجربه در کنار هم تیم قوی ساخته ایم .گروه فنی مهندسی آتیس سازه افتخار خود را در کسب رضایت و اعتماد کارفرمایان در مدت زمان فعالیت خود می داند.

صداقت و درستی در کنار خدمات ویژه و متخصص بودن در حرفه خود فاکتور بسیار مهم است که باعث شده شرایط حرفه ای خودمان را مطلوب تر کنیم